Castelul Fermecat Olimpia – Grija, Educatie, Performanta!

Politica pentru Inscriere

Instituția Oportunităților Egale

Castelul Fermecat Olimpia are o politică de înscriere nediscriminatorie, care asigură că niciunui copil nu îi va fi refuzată admiterea pe criterii de sex, rasă, cultură sau credință atât timp cât există compatibilitate cu filozofia și valorile instituției noastre de învățământ.

Politica pentru Inscriere

Părinții pot să trimită o cerere de înscriere în orice moment al anului școlar.

Toate aceste cereri primesc statut egal din partea grădiniței noastre și niciun copil nu este exclus în baza naționalității, culturii, credinței sau abilităților sale academice.

Castelul Fermecat Olimpia oferă o educație aprobată de Ministerul Educației și Cercetării, bazată pe Curriculumul Național pentru educația timpurie din 2019.

Curriculumul nostru a fost adaptat pentru a veni în întâmpinarea nevoilor copiilor.

Înainte de a-și înscrie copiii la Castelul Fermecat Olimpia, părinții trebuie să înțeleagă că suntem o gradiniță particulară și oferim o experiență de învățare românească, cu Limba Engleză în completare.  În egală măsură, nu este parte din etica grădiniței noastre să acționeze precum un centru exclusiv de limba română.

Informații importante:

Pe parcursul procesului de înscriere și a perioadei următoare, de acomodare, de jumătate de trimestru, părinții trebuie să prezinte grădiniței istoria școlară a copiilor de la grădinițele anterioare și, acolo unde este necesar, fișele legate de nevoile educaționale speciale, precum și dosarele medicale ale copiilor. Atunci când e necesar, se stabilește împreună cu părinții un Plan Educațional Individual, care este revizuit și actualizat la fiecare jumătate de trimestru.

Următoarele documente sunt necesare înscrierii copiilor:

  1. Cerere de înscriere,cu toate documentele aferente:
  • copie după certificatul de naștere,
  • copii după actele de identitate ale parinților (numai pentru uz intern),
  • adeverintă medicală eliberată de medicul de familie și copie după carnetul de vaccinări.
  • act din care să reiasă domiciliul stabil al copilului (dacă este altul decât cel din actul de identitate al părinților / tutorilor legali),
  • decizia tribunalului de încredințare a copilului unuia dintre părinți/tutori legali (dacă este cazul),
  1. Contractul de Școlarizare, completat și semnat în original, doua exemplare.

 

Politica pentru Frați și Surori:

Castelul Fermecat Olimpia încurajează familiile să-și educe toții copiii în grădinița noastră. Vom oferi o structură de reduceri aplicate taxelor în funcție de numărul de surori sau frați educați la Castelul Fermecat Olimpia. Mai multe informații legate de variatele reduceri oferite părinților pot fi obținute de la biroul grădiniței.

Listele de așteptare:

Dimensiunea grupelor este limitată la 14-16 copii.

Numărul copiilor în grupele de grădiniță, va fi limitat la 14 (maximum 16). Dacă numărul potențialilor copii trece peste limita grupei, se acordă prioritate celor care și-au exprimat interesul mai devreme, candidații care au aplicat mai târziu fiind trecuți pe lista de așteptare.

Copiii de pe lista de așteptare vor fi înscriși în funcție de ordinea în care au aplicat. Cu toate acestea, frații sau surorile copiilor deja înscriși vor avea prioritate în momentul în care se eliberează un loc în grupul acestora de vârstă. O garanție trebuie plătită pentru plasarea unui nume pe lista de așteptare.

Castelul Fermecat Olimpia

Isi propune sa initieze copiii in lumea minunata a cunoasterii.

Educam & Exploram

Copilul grădiniței Castelul Fermecat Olimpia este creativ și sociabil, independent, sigur pe forțele proprii dar și responsabil și echilibrat, disciplinat și preocupat să descopere lucruri noi și interesante.

Părintele grădiniței Castelul Fermecat Olimpia (CFO) este un partener activ al școlii, având un rol crucial în dezvoltarea copilului. Alături de copii, părinții se bucură de experiența pe care o oferă comunitatea Castelul Fermecat Olimpia (CFO).

Educatoarele noasre sunt bune îndrumătoare, susțin dezvoltarea aptitudinilor personale ale fiecărui copil și promovează un sistem de valori și principii bine structurat, in procesul instructiv-educativ.

Personalul grădiniței Castelul Fermecat Olimpia este atent selectat, in primul rând pentru grija, dragostea, atentia si afecțiunea manifestate față de copii dar și pentru pregătirea profesională în educația de calitate.

Parteneriatul cu Părinții: seriozitatea și responsabilitatea cadrelor didactice au făcut din părinți – parteneri ai actului educațional.

Castelul Fermecat Olimpia încurajează strânsa colaborare dintre părinți, copii și cadrele didactice prin organizarea unor întâlniri cât mai dese sub forma unor ateliere de creație, workshop-uri, acțiuni caritabile, caiete de corespondență, chestionare, consiliere școlară, etc.

Dotari

Sali de clasa
Bucatarie proprie
Cabinet medical

Activitati & Parteneriate

Activitati educationale
Activitati optionale
Cercetasii ROMANIEI

Inscrieti-va Copilul la Castelul Fermecat Olimpia!

Contactati-ne!

Scoala primara & Gradinita Castelul Fermecat Olimpia incurajeaza un dialog reciproc cu parintii, acestia fiind invitati sa se implince in viata scolara a copilului si sa colaboreze cu echipa educationala.