Posts found under: Blog

INSCRIERI PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019

Scoala primara si Gradinita CASTELUL FERMECAT OLIMPIA isi deschide portile pentru o noua generatie de copii !

Am inceput inscrierile pentru anul scolar 2018-2019, in limita locurilor ramase disponibile, in urmatoarele grupe :

-grupa lui Mickey Mouse – 1 – 3 ani (in fiecare an grupa este compusa din 10-12 copii avand o educatoare si o supraveghetoare permanent);
-grupa mica VEVERITE 3 – 4 ani
-grupa mijlocie CASTORI 4 – 5 ani
-grupa mare LUPISORI 5 – 6 ani

La grupe avem cadre didactice calificate si supraveghetoare. De asemenea, copiii beneficiaza de asistenta medicala permanenta in intervalul orar 7-16.30.
Va asteptam cu drag in lumea de poveste a CASTELULUI FERMECAT-OLIMPIA, sa descoperim impreuna cel mai frumos dar – Copilaria.

Read more...

Incepe inscrierea la gradinita in 2018! Calendar si criterii de selectie

Incepe inscrierea la gradinita in 2018! Calendar si criterii de selectie

Reinscrierea copiilor care frecventeaza gradinita in acest an scolar si doresc sa o frecventeze si in anul de invatamant 2018-2019 va incepe pe 7 mai, iar inscrierea copiilor nou-veniti se va derula din 21 mai.

Orarul reinscrierilor si inscrierilor va fi stabilit de conducerea unitatilor de invatamant si va fi afisat, la loc vizibil, in fiecare gradinita.
Totodata, programul va fi afisat pe site-ul institutiei, dar si pe site-urile inspectoratelor scolare, precizeaza Ministerul Educatiei Nationale, intr-un comunicat de presa.
Dupa finalizarea procesului de reinscriere, locurile libere vor fi ocupate in ordinea descrescatoare a grupelor de varsta: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) si grupa mica (copii de 3 ani).
In limita locurilor disponibile, pot fi inregistrati in grupa mica si copii cu varsta cuprinsa intre 2 si 3 ani.
In cazul in care intr-o unitate de invatamant, numarul cererilor de inscriere este mai mare decat numarul locurilor libere, atunci vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale si criterii de departajare specifice, adauga MEN.

 

Criteriile generale de departajare sunt urmatoarele: existenta unui document care dovedeste ca un copil este orfan de ambii parinti, existenta unui act care dovedeste ca este orfan de un singur parinte, un alt membru din familie este inmatriculat in gradinita respectiva sau existenta unui certificat medical care dovedeste ca minorul are un grad de handicap.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de invatamant prescolar. Acestea nu pot fi discriminatorii si nu pot include liste de preinscrieri.

Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar dupa epuizarea criteriilor generale.
Pentru asigurarea transparentei procesului de reinscriere/inscriere, conducerile unitatilor de invatamant prescolar vor afisa, la vedere, pentru toti cei interesati, urmatoarele informatii:

  • capacitatea institutiei (numarul de copii pentru care a fost proiectata);
  • numarul de locuri aprobat prin planul de scolarizare pentru anul scolar 2018-2019 (pe grupe de varsta: mica, mijlocie, mare);
  • criteriile generale si criteriile specifice pentru inscrierea copiilor;
  • numarul de copii reinscrisi/inscrisi zilnic (in perioada stabilita) din totalul disponibil.
Read more...

Inscrieri pentru clasa pregatitoare

Pe 5 martie incep Inscrierile la Clasa Pregatitoare 2018-2019. Calendarul complet

Parintii care au copii ce se pregatesc pentru clasa pregatitoare se pregatesc sa inceapa demersurile pentru inscrierea acestora in anul scolar 2018-2019. Prima etapa a inscrierilor la clasa pregatitoare 2018 Incepe pe data de 5 martie, cand se depun cererile de inscriere la scolile alese, fie online fie direct la sediul acestora.

Metodologia prevede ca la clasa pregatitoare sunt obligatoriu inscrisi copiii care implinesc 6 ani pana pe 31 august 2018, inclusiv, in timp ce copiii care implinesc 6 ani intre 1 septembrie si 31 decembrie 2018 pot fi inscrisi in clasa pregatitoare cu conditia sa dea un test de evaluare psihosomatica.

Nota: AICI gasiti Ordinul de Ministru  care reglementeaza inscrierea la clasa pregatitoare din anul 2018.
Cererile de inscriere se completeaza incepand cu 5 martie, online sau la unitatea de invatamant.

 

„Parintii, ai caror copii implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august 2018 inclusiv, au obligatia de a inscrie copiii in invatamantul primar in clasa pregatitoare, in conformitate cu prevederile legii si ale prezentei metodologii.

Parintii/ imputernicitii legali ai caror copii implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018 inclusiv, pot sa-si inscrie copiii in invatamantul primar in clasa pregatitoare, daca dezvoltarea lor psihosomatica este corespunzatoare.

Parintii copiilor care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2018 inclusiv, care nu opteaza pentru inscrierea copiilor in clasa pregatitoare in anul scolar 2018-2019, sau ai celor pentru care evaluarea mentionata la alin. (2) arata ca dezvoltarea psihosomatica nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare isi vor inscrie copiii la gradinita, in grupa mare.

In cazul in care exista solicitari de inscriere in clasa pregatitoare a copiilor care implinesc 6 ani dupa data de 31 decembrie 2018, inspectoratele scolare/unitatile de invatamant vor consilia parintii privind nevoia de a lua decizii in interesul educational al copilului si ii vor informa ca solicitarea nu poate fi solutionata decat in urma evaluarii dezvoltarii psihosomatice care sa ateste pregatirea copilului pentru
parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare. In cazul in care rezultatul evaluarii arata ca dezvoltarea psihosomatica nu poate asigura parcurgerea cu succes a clasei pregatitoare, copiii vor fi inscrisi in grupa mare din invatamantul prescolar. Rezultatul evaluarii nu poate fi contestat”, prevede noua legislatie.

 

CALENDARUL inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019

 

Calendar Inscriere Clasa pregatitoare 2018-2019
26 februarie 2018 – Afisarea circumscriptiilor scolare si a planului de scolarizare propus, respectiv numarul de clase pregatitoare alocate, la fiecare unitate de invatamant, inclusiv pe site-ul acesteia, daca exista, si pe site-ul inspectoratului scolar. Afisarea, la sediul fiecarei unitati de invatamant si pe site-ul acesteia, daca exista, sau pe site-ul inspectoratului scolar, pentru unitatile de invatamant care nu au site propriu, a informatiilor care permit parintilor sa cunoasca activitatea specifica clasei pregatitoare din cadrul unitatii, cum ar fi: posibilitatea organizarii procesului de invatamant in cadrul unei gradinite aflate in structura scolii sau in consortiu cu scoala, posibilitatea organizarii programului Scoala dupa scoala, fotografii ale spatiului in care se desfasoara activitatea la clasa pregatitoare.

 

26 februarie 2018 – Afisarea programului de evaluare a dezvoltarii psihosomatice a copiilor solicitata de parinti, in conformitate cu prevederile din Metodologia de inscrierea copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019, prevazuta in anexa nr. 2 la ordin. Afisarea unitatilor/institutiilor in care se realizeaza evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor solicitata de parinti, in conformitate cu prevederile din Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 prevazuta in anexa nr.2 la ordin.

 

26 februarie 2018 – Anuntarea, prin afisare la sediul unitatii de invatamant, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitatile de invatamant, in urma consultarii cadrelor didactice si a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al parintilor – avizate, din punctul de vedere al legalitatii, de catre consilierul juridic si aprobate in consiliul de administratie al unitatii de invatamant. Anuntarea, prin afisare la sediul unitatii de invatamant, a listei documentelor care sa dovedeasca indeplinirea criteriilor specifice de departajare.

 

27 februarie – 10 martie 2018 – Organizarea, in fiecare unitate de invatamant in care se desfasoara activitatespecifica clasei pregatitoare, a unei „Zile a portilor deschise”, zi in care parintii, copiii si alte persoane interesate pot vizita spatiile dedicate activitatilor claselor pregatitoare si pot purta discutii cu personalul unitatii de invatamant implicat in aceasta activitate.

 

27 februarie – 10 martie 2018 – Realizarea evaluarii nivelului de dezvoltare psihosomatica a copiilor pentru care Metodologia de inscrierea copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019, prevazuta in anexa nr. 2 la ordin, prevede aceasta evaluare.

 

26 februarie – 23 martie 2018  – Comunicarea rezultatului evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copilului, in scris, parintelui care a solicitat evaluarea.

 

26 martie 2018 – Transmiterea de catre centrele judetene de resurse si asistenta educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala a procesuluiverbal in care este inscris rezultatul evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copiilor din judet/municipiul Bucuresti, catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti de inscriere a copiilor in invatamantul primar (comisia judeteana/a municipiului Bucuresti)

 

Completarea si validarea cererilor-tip de inscriere in clasa pregatitoare

 

26 februarie 2018 – Afisarea, la sediul unitatii de invatamant si al inspectoratului scolar si pe site-ul acestora, a programului de completare a cererilor tip de inscriere in invatamantul primar.

 

5 martie – 23 martie 2018 – Completarea de catre parinti, online sau la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor, a cererilor-tip de inscriere. Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor, zilnic, in intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri). Depunerea si validarea cererilor-tip de inscriere de catre parintii care solicita inscrierea copiilor la scoala speciala.

 

Prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare

 

27 martie 2018 – Procesarea, de catre comisia nationala de inscriere a copiilor in invatamantul primar (Comisia nationala), a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat acest lucru in cererea-tip de inscriere.

 

28 – 29 martie 2018 – Procesarea, la nivelul unitatilor de invatamant, pe baza informatiilor din cererile-tip de inscriere si din documentele depuse de parinti, a cererilor parintilor care solicita inscrierea la o alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, pe locurile ramase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de inscriere din unitatile de invatamant, prin aplicarea criteriilor generale si specifice de departajare si validarea de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant a listei candidatilor admisi in aceasta faza. Marcarea, in aplicatia informatica, a cererilor – tip de inscriere pentru candidatii admisi in aceasta faza.

 

29 martie 2018 – Procesarea de catre Comisia nationala a cererilor-tip de inscriere, cu ajutorul aplicatiei informatice si repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat inscrierea la o alta unitate de invatamant decat scoala de circumscriptie, dar nu au fost admisi din lipsa de locuri si care au exprimat in aceasta faza optiunea pentru inscrierea in scoala de circumscriptie.

 

30 martie 2018 – Afisarea in unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului scolar si al unitatilor de invatamant a candidatilor inmatriculati, a numarului de locuri ramase libere si a listei copiilor neinscrisi dupa prima etapa.

 

A doua etapa de inscriere in clasa pregatitoare

 

11 aprilie 2018 – Comunicarea, prin afisare la unitatile de invatamant si pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborata de inspectoratul scolar. Informarea Ministerului Educatiei Nationale de catre comisia judeteana/a municipiului Bucuresti, cu privire la procedura specifica de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, in etapa a doua.

 

12 aprilie – 18 aprilie 2018 – Depunerea cererii-tip de inscriere la secretariatul unitatii de invatamant aflate pe prima pozitie dintre cele trei optiuni exprimate pentru etapa a doua, de catre parintii copiilor care nu au fost cuprinsi in nicio unitate de invatamant in etapa anterioara sau care nu au participat la prima etapa. Validarea cererilor-tip de inscriere la unitatea de invatamant aflata pe prima pozitie in optiunile privind inscrierea copiilor.

 

18 aprilie – 20 aprilie 2018 – Procesarea, la nivelul unitatilor de invatamant, a cererilor-tip de inscriere depuse de parinti, aplicand procedura specifica elaborata de inspectoratul scolar, pe baza criteriilor generale si a celor specifice de  departajare, in limita locurilor disponibile. Completarea, in aplicatia informatica, a datelor din cererile – tip de inscriere pentru candidatii admisi in aceasta etapa.

 

23 aprilie 2018 – Afisarea la fiecare unitate de invatamant a listelor finale ale copiilor inscrisi in clasa pregatitoare.

 

24 aprilie – 4 mai 2018 – Centralizarea si solutionarea de catre inspectoratul scolar a cererilor parintilor copiilor care nu au fost incainscrisi la vreo unitate de invatamant. Solutionarea de catre inspectoratul scolar a oricarei alte situatii referitoare la inscrierea in invatamantul primar, avand in vedere, cu prioritate, interesul educational al copilului.

 

 

Ce este clasa pregatitoare ?

 

– o perioada de trecere de la gradinita spre scoala, de obisnuinta a copilului cu noul mediu de invatare

– primul pas din ciclul de achizitii fundamentale (clasa pregatitoare, clasa I si clasa a II-a)

– anul in care copiii se dezvolta, prin exersare, pentru inceperea activitatii scolare

 

Ce invata copiii in clasa pregatitoare?

 

– Comunicare in limba romana

– Matematica si Explorarea mediului

– Dezvoltare personala

– Arte vizuale si Abilitati practice

– Muzica si miscare

– Educatie fizica

– Religie

– Engleza

 

Care este specificul ambiental al clasei pregatitoare?

 

– spatiu luminos, curat, decorat cu materiale atractive si cu lucrarile copiilor

– mobiler modular, zone cu acces liber la raft; delimitarea centrelor de studiu si joaca Arte, Ludoteca, Biblioteca, stiinte

– conditii specifice pentru activitati integrate, auditii si video-auditii, prezentari ppt, utilizarea unor softuri educationale

– covorasul (mocheta) pentru intalnirea de dimineata si cercul povestilor

 

Cum invata copiii in clasa pregatitoare?

 

De-a lungul anului scolar sunt parcurse Unitati Tematice, care vor fi concepute si desfasurate pe principiile invatarii bazate pe proiect. Avem in vedere:

– teme propuse de copii, care permit implicarea parintilor (idei, colaborari, resurse)

– importanta invatarii prin joc

– necesitatea invatarii prin cooperare

– abordare integrata a invatarii, depasind cadrul disciplinelor scolare clasice (formale)

– realizarea unor produse finite care pun in valoare creativitatea copiilor

 

O lectie dureaza 45 minute si este structurata astfel : 35 min activitate + 10 min jocuri/exersare deprinderi elementare

 

Cum se face evaluarea?

 

Sunt vizate cele cinci domenii de devoltare (dezvoltarea fizica si motrica; dezvoltarea socio-emotionala; dezvoltarea cognitiva; dezvoltarea limbajului si a comunicarii; dezvoltarea capacitatilor si atitudinilor de invatare) reflectate in disciplinale de studiu specifice clasei pregatitoare.

 

Din Raportul de Evaluare (completat de catre cadrele didactice la sfarsitul anului scolar) parintii:

– vor cunoaste punctele forte ale propriului copil

– vor intelege care sunt disciplinele unde este nevoie de sprijin suplimentar pentru o buna devoltare a copilului

 

Pe parcursul anului scolar se realizeaza Portofoliul individual al elevului, care va cuprinde toate materialele lucrate de acesta.

 

Nu se acorda note sau calificative!

 

Elevii primesc feedback individual, aprecieri, recomandari, recompense (emoticoane, medalii, diplome)

Read more...

Ponturi utile in cresterea sanatoasa a copilului

1. Copilul are voie sa faca orice, atata timp cat nu face rau altora, nu distruge lucruri, si nu se pune in pericol pe el insusi.
2. Stabileste niste reguli clare, care sunt lucrurile aceeptate si care nu. Daca nu exista niste reguli de comportament stabilite, este nedrept sa il sanctionezi atunci cand greseste.
3. Sanctioneaza intotdeauna incalcarea reguluilor, pentru ca lipsa de perseverenta il va face pe cel mic sa protesteze, neintelegand de ce o data scapa si alta data nu. E la fel de important ca ambii parinti sa sanctioneze in acelasi fel si de fiecare data, incalcarea reguluilor, pentu a nu se creea aliante, si parinti “preferati”.
4. Spune-i copilului tau ce sa faca, nu ce sa nu faca. Prin natura lucrurilor ne este mai usor sa facem ceva decat sa nu facem. Reguli precum” nu face asa, nu umbla colo…” nu au de obicei sorti de izbanda.
5. Stabileste un program cat mai organizat. Copii au nevoie de organizare, care le ofera stabilitate si siguranta. Au nevoie sa stie ce se va intampla cu ei. Un program haotic ii agita si ii face confuzi. Fecventarea gardinitei este esentiala, pentru dezvoltarea socio-psihologica a copilului, si trebuie sa faca parte din rutina zilnica.
6. Actioneaza cu dragoste in educarea lui. Nu il critica- cu atat mai mult in pubic. Nu face comparatii in defavoarea lui. Nu il lovi. Nu il umili. Reprosurile repetate, ii distrug in timp increderea in sine.
7. Observa lucrurile bune pe care le face si nu uita sa le recompensezi. Recompensa poate fi o lauda, o starngere in brate, un “ Bravo! Sunt mandru de tine”!, sau chiar un premiu: bulinuta, fata zambitoare, sau chiar o jucarie promisa. De multe ori parintii uita sa laude un comportament pozitiv, considerand, ca acestea sunt “normale”.
“E normal sa se descalte la intrare, de ce sa il laud? Dar daca nu se descalta, il cert imediat.” Lauda ii creste copilului increderea in sine.
8. Pedepsele trebuie sa fie proportionale cu graviatea comportamentului, si au rol de invatare. Copilul trebuie sa cantareasca avantajele si dezavantajele comportamentului sau. Pedepsele pot fi de 5-10 minute, intr-un loc ales pentru a se gandii la ceea ce a facut, sau pot fi taiere de favoruri: filme, desene, iesit in parc, la mall, in excurise, confiscare de jucarii,etc.
9. Nu ceda in fata presiunilor. Fi ferm, sigur pe tine si hotarat.Cand ai spus ceva, nu te mai intoarce. Tot circul si vaicarelile copiilor sunt tentative de manipulare pentru a obtine ceea ce vor. Daca au de-a face cu adulti nehotarati, sau daca ii simt nesiguri si agitati, vor prelua controlul.
10. Fi un model pentru copilul tau. Copii ne observa si ne imita cu pasiune. Fetele vor sa devina doctorite ca mama, iar baietii puternici ca tata. Daca parintele are comporamente nepotrivite, copilul si le va insusi cu siguranta.

Read more...

Dezvoltarea competentelor sociale la copii

Competentele sociale, sunt abilitatle copiilor de a forma relatii sociale functionale cu adultii sau cu egalii.
Competenta sociala este atinsa atunci cand copilul manifesta mai multe abilitati:
• Abilitatea de a interactiona cu ceilalti copii prin jocuri adecvate varstei.
La 3-4 ani copiii dezvolta „jocul simbolic”. La acesta varsta in general jocul este izolat ( cand copilul are mai multe roluri) sau paralel (canddoi sau mai multi copii, desi se joaca unul langa altul fiecare are jocul lui). L a5-6 ani apare jocul de cooperare si jocul cu reguli.
• Abilitatea de a initia interactiuni cu alti copii.
La 3-4 ani, copiii initiaza mai degarba interactiuni nonverbale. La 4-5 ani comportamentele nonverbale sunt insotite de dialog.
• Abilitatea de a impartii obiecte/jucarii.
Impartirea jucariilor facilitaeaza integrarea copiilor in crup si sta la baza formarii prieteniilor. Ea apare sub indrumarea adultilor si dupa experimentrea consecintelor pozitive ale acestui comportament. Apare la 3-4 ani cu ajutorul adultului, iar la 5 ani ar trebui sa fie prezenta.
• Abilitatea de a cere si oferii ajutor.
Apare atunci cand copilul intelege ca nu poate sa rezolve o anumita situatie. Oferirea ajutorului sta la baza relatiilor de prietenie. In jurul varstei de 3 ani copiii solicita mai mult ajutorul adultior, pentru ca in jurul varstei de 5-6 ani sa fie cei care sunt bucurosi sa il ofere.
• Abilitatea de a isi astepta randul.
Acesta capacitate dezvolta capacitatea copiilor de autoreglare emotionala, si de rezolvare de probleme. Apare ca rezultat al invatarii, cu sprijin din partea adultului. Apare dupa 4 ani.
• Abilitatea de a se adresa politicos.
Abilitatea de adresare politicoasa, este un mod de initiere a relatiei si de pastrare a acesteia. Copii politicosi sunt mai placuti, de catre alti copii. Folosirea cuvintelor „te rog” si „multumesc” apare in general dupa 5 ani.
• Abilitatea de rezolvare a conflictelor prin startegii adecvate varstei.
Conflictele sunt fenomene obisnuite in relatiile dintre oameni. Copii invata cu timpul modalitati constructive de rezolvare a problemelor, prin joc, cu ajutorul adultilor. La 3 ani, copii nu stiu sa rezolve un conflict decat prin agresivitate, la 4 ani prin amenintarea ca nu vor mai fi prieteni. Ei solicita de obicei ajutorul adultilor, pentru a face dreptate. La varsta de 5-7 ani copiii ar trebui sa stie sa negocieze si sa faca compromisuri.
• Abilitatea de a respecta regului.
Respectarea regulilor este foarte importanta in interactiunea sociala. Copii nu urmeaza regulile in mod natural, ele trebuie stabilite, si explicate.Respectarea regulilor la copii mici depinde de frecvanta cu care se aminteste regula si de persistenta ei.
La varsta de 3-4 ani copiii in general respecta 2-3 reguli de acasa si 2-3 reguli de la gradinita.
La 5-7 ani copiii pot respecta 4-5 reguli ce tin de context, iar dupa 6-7 ani, ei incep sa ceara explicatii in legatura cu regulile.
• Abilitatea de a tolera situatiile care provoaca frustrare.
Toleranta la frustrare este consecinta dezvoltarii abiliatilor de autoreglare emotionala. Toleranta la frustrare echivaleaza cu gasirea unor solutii adecvate la conflicate. Toleranta la frustrare apare in jurul varstei de 3-4 ani cu ajutorul adultului, si incepand cu varsta de 5 ani, cu sprijuin din ce in ce mai redus din partea acestuia.

Read more...