Zi: 12 martie 2018

Incepe inscrierea la gradinita in 2018! Calendar si criterii de selectie

Incepe inscrierea la gradinita in 2018! Calendar si criterii de selectie

Reinscrierea copiilor care frecventeaza gradinita in acest an scolar si doresc sa o frecventeze si in anul de invatamant 2018-2019 va incepe pe 7 mai, iar inscrierea copiilor nou-veniti se va derula din 21 mai.

Orarul reinscrierilor si inscrierilor va fi stabilit de conducerea unitatilor de invatamant si va fi afisat, la loc vizibil, in fiecare gradinita.
Totodata, programul va fi afisat pe site-ul institutiei, dar si pe site-urile inspectoratelor scolare, precizeaza Ministerul Educatiei Nationale, intr-un comunicat de presa.
Dupa finalizarea procesului de reinscriere, locurile libere vor fi ocupate in ordinea descrescatoare a grupelor de varsta: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) si grupa mica (copii de 3 ani).
In limita locurilor disponibile, pot fi inregistrati in grupa mica si copii cu varsta cuprinsa intre 2 si 3 ani.
In cazul in care intr-o unitate de invatamant, numarul cererilor de inscriere este mai mare decat numarul locurilor libere, atunci vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale si criterii de departajare specifice, adauga MEN.

 

Criteriile generale de departajare sunt urmatoarele: existenta unui document care dovedeste ca un copil este orfan de ambii parinti, existenta unui act care dovedeste ca este orfan de un singur parinte, un alt membru din familie este inmatriculat in gradinita respectiva sau existenta unui certificat medical care dovedeste ca minorul are un grad de handicap.

Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de invatamant prescolar. Acestea nu pot fi discriminatorii si nu pot include liste de preinscrieri.

Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar dupa epuizarea criteriilor generale.
Pentru asigurarea transparentei procesului de reinscriere/inscriere, conducerile unitatilor de invatamant prescolar vor afisa, la vedere, pentru toti cei interesati, urmatoarele informatii:

  • capacitatea institutiei (numarul de copii pentru care a fost proiectata);
  • numarul de locuri aprobat prin planul de scolarizare pentru anul scolar 2018-2019 (pe grupe de varsta: mica, mijlocie, mare);
  • criteriile generale si criteriile specifice pentru inscrierea copiilor;
  • numarul de copii reinscrisi/inscrisi zilnic (in perioada stabilita) din totalul disponibil.