Castelul Fermecat Olimpia – Grija, Educatie, Performanta!

Admitere

Curriculum

Curriculumul Școlii Primare și Grădiniței Castelul Fermecat Olimpia (CFO) susține si sprijină dezvoltarea holistică a copiilor, prin practici educationale si de ingrijire care le permit acestora să-și atingă întregul potențial oferindu-le totodata educatorilor posibilitatea sa-si personalizeze abordarea in functie de interesele, necesitatile si potentialul fiecarui copil.

Castelul Fermecat Olimpia

Grija, Educatie, Performanta!

Curriculumul  pe care Castelul Fermecat Olimpia îl oferă este un curriculum pentru viață, unul care încurajează copiii să pună întrebări cu adevărat relevante și să abordeze probleme ale lumii reale, probleme importante pentru ei și societatea în care trăiesc.

Curriculumul Școlii Primare și Grădiniței Castelul Fermecat Olimpia (CFO)  are la baza Curriculum Național împletit în mod armonios cu elemente din educația de tip european, este adaptat societății contemporane și conceput astfel încât să îmbunătățească capacitățile de învățare ale copiilor.

Curriculumul nostru, ca parcurs educativ, reprezintă toată predarea și experiențele, formale și informale, asigurate copiilor, scopul final fiind acela de a-i pregati pe copii pentru viata dar si pentru urmatoarea mare provocare din viata lor, care o reprezinta Scoala.

Principiile Curriculumului Castelului Fermecat Olimpia sunt susținute prin asigurarea egalității la nivelul accesului și a oportunităților pentru învățare și progres.

Curriculumul Castelului Fermecat Olimpia include materiile principale, precum, Limba si Comunicare, Matematică, Cunoasterea mediului, Limba Engleză. Deasemenea, Educația Fizică este prezentă la toate nivelurile educaționale  (grupa mica, mijlocie și mare).

Un rol important în pregătirea copiilor îl joacă implicarea lor în planurile noastre de acțiune în comunitate, în programele “PĂDUREA CERCETAȘILOR”, ”CU MÂINILE CURATE” și ”FACEM FAPTE BUNE”, derulate în parteneriat cu Cercetașii României -Centrul Local “Lupii Ageri” din Popești Leordeni și programele locale de experiență de lucru.

Curriculumul Castelului Fermecat Olimpia este dezvoltat și îmbogățit prin cursurile și cluburile opționale.

Pentru copii avem pregatite cluburi și cursuri care să le dezvolte creativitatea, abilitățile sportive și de utilizare a tehnologiei (Design, Dans, Aikido, Înot, Teatru și Robotică), aptitudinile lor morale, sociale și emoționale (Bune Maniere, Public Speaking, etc).

Un orar flexibil sporește opțiunile disponibile copiilor și le permite să urmeze curriculumul care se potrivește cel mai bine intereselor, aptitudinilor și nevoilor lor.

Principiile elaborarii Curriculumului CFO indica valorile fundamentale care stau la baza educatiei copiilor, si anume:

 • Principiul educaţiei centrate pe copil (cunoașterea, respectarea şi valorizarea unicităţii copilului, a nevoilor, trebuinţelor şi caracteristicilor acestuia);
 • Principiul respectării drepturilor copilului (dreptul la educaţie, dreptul la liberă exprimare etc.);
 • Principiul învăţării active (crearea de experienţe de învăţare în care copilul participă activ si poate alege și influența modul de desfășurare a activității);
 • Principiul dezvoltării integrate (printr-o abordare integrată a activităţilor, multidisciplinară/interdisciplinară);
 • Principiul interculturalităţii (cunoaşterea, recunoaşterea şi respectarea valorilor naţionale şi ale celorlalte etnii);
 • Principiul echităţii şi nondiscriminării (dezvoltarea unui curriculum care să asigure, în egală măsură, oportunităţi de dezvoltare tuturor copiilor, indiferent de gen, etnie, religie sau statut socio-economic);
 • Principiul educaţiei ca interacţiune dintre educatori şi copil (dependenţa rezultatelor educaţiei de ambele părţi participante în proces, atât de individualitatea copilului, cât şi de personalitatea educatorului/ părintelui).

În relație cu valorile promovate de  Curriculum, practica si opțiunile metodologice ale educatorilor sunt orientate de următoarele principii ale aplicării Curriculumului, si anume:

 • Principiul individualizării (organizarea activităţilor ţine cont de ritmul propriu de dezvoltare a copilului, de nevoile sale, asigurîndu-se libertatea copiilor de a alege activităţi şi sarcini în funcţie de nevoile lor),
 • Principiul învăţării bazate pe joc (jocul este activitatea copilului prin care acesta se dezvoltă natural, prin urmare trebuie să stea la baza conceperii activităţilor didactice de toate tipurile),
 • Principiul diversităţii contextelor şi situaţiilor de învăţare (oferirea unui mediul educaţional de contexte şi situaţii de învăţare diverse, care să solicite implicarea copilului sub cât mai multe aspecte: cognitiv, emoţional, social, motric),
 • Principiul alternării formelor de organizare a activităţii: frontal, în grupuri mici, în perechi şi individual şi a strategiilor de învăţare,
 • Principiul parteneriatului cu familia şi cu comunitatea (este necesar ca între educatoare şi familie să se stabilească relaţii de parteneriat care să asigure continuitate şi coerenţă în demersul educaţional

Castelul Fermecat Olimpia

Isi propune sa initieze copiii in lumea minunata a cunoasterii.

Educam & Exploram

Copilul grădiniței Castelul Fermecat Olimpia este creativ și sociabil, independent, sigur pe forțele proprii dar și responsabil și echilibrat, disciplinat și preocupat să descopere lucruri noi și interesante.

Părintele grădiniței Castelul Fermecat Olimpia (CFO) este un partener activ al școlii, având un rol crucial în dezvoltarea copilului. Alături de copii, părinții se bucură de experiența pe care o oferă comunitatea Castelul Fermecat Olimpia (CFO).

Educatoarele noasre sunt bune îndrumătoare, susțin dezvoltarea aptitudinilor personale ale fiecărui copil și promovează un sistem de valori și principii bine structurat, in procesul instructiv-educativ.

Personalul grădiniței Castelul Fermecat Olimpia este atent selectat, in primul rând pentru grija, dragostea, atentia si afecțiunea manifestate față de copii dar și pentru pregătirea profesională în educația de calitate.

Parteneriatul cu Părinții: seriozitatea și responsabilitatea cadrelor didactice au făcut din părinți – parteneri ai actului educațional.

Castelul Fermecat Olimpia încurajează strânsa colaborare dintre părinți, copii și cadrele didactice prin organizarea unor întâlniri cât mai dese sub forma unor ateliere de creație, workshop-uri, acțiuni caritabile, caiete de corespondență, chestionare, consiliere școlară, etc.

Dotari

Sali de clasa
Bucatarie proprie
Cabinet medical

Activitati & Parteneriate

Activitati educationale
Activitati optionale
Cercetasii ROMANIEI

Inscrieti-va Copilul la Castelul Fermecat Olimpia!

Contactati-ne!

Scoala primara & Gradinita Castelul Fermecat Olimpia incurajeaza un dialog reciproc cu parintii, acestia fiind invitati sa se implince in viata scolara a copilului si sa colaboreze cu echipa educationala.